11/04

On-page link, opens in this window 11/04/29 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/04/22 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/04/15 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/04/08 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/04/01 Data and security breaches in the Netherlands

11/04/29

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Polling website leaks user passwords.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website onderzoekspanel lekt gebruikerswachtwoorden (11/04/26)

Supervisor erroneously includes personal data in report.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Toezichthouder publiceert abusievelijk persoonsgegevens in onderzoeksrapport (11/04/21)

11/04/22

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Website telecom provider leaks phone usage data.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website telecom provider lekt documenten met gespreksgeschiedenis (11/04/20)

Internet and telecom provider leaks client data.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Klantgegevens internet- en telecomaanbieder voor iedereen toegankelijk op basis van adres (11/04/18)

11/04/15

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Judge loses copies of trial documents.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Rechter verliest kopieŽn van processtukken (11/04/12)

Town website publishes names and addresses along with complaints from citizens.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Gemeente publiceert NAW-gegevens klagers bij klachten (11/04/09)

Links added to earlier data / security breaches.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Klanten krijgen op internetbankiersite gegevens van een andere klant te zien (11/04/07)
On-site link, opens in this window Warenhuis mailt excelbestand met klantgegevens naar andere klanten (11/04/06)

11/04/08

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Clients are shown data belonging to other clients on internet banking site.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Klanten krijgen op internetbankiersite gegevens van een andere klant te zien (11/04/07)

Shop sends excel file with client data in mail to other clients.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Warenhuis mailt excelbestand met klantgegevens naar andere klanten (11/04/06)

E-mail adresses of all recipients visible in poll sent by e-mail.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window E-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar in per mail verzonden enquete (11/04/03)

Links added to earlier data / security breaches.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window E-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar in mailing aan deelnemers burgerproject politie (11/03/27)
On-site link, opens in this window Gegevens slachtoffers niet doorgegeven aan Slachtofferhulp als gevolg van fouten in geautomatiseerd systeem (11/01/18)
On-site link, opens in this window Onder meer geen trouwaktes door uitval systemen (10/12/27)

11/04/01

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

E-mail addresses of all recipients visible in mailing to participants in a police community project.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window E-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar in mailing aan deelnemers burgerproject politie (11/03/27)

Links added to the voicemail eavesdropping incident.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Voicemails vanaf andere telefoon af te luisteren door gebruik standaard code (11/03/23)

Links added to earlier data breach: high-ranking police call for overhaul of faulty IT systems.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Gegevens slachtoffers niet doorgegeven aan Slachtofferhulp als gevolg van fouten in geautomatiseerd systeem (11/01/18)

Links added to earlier data / security breach.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Onder meer geen trouwaktes door uitval systemen (10/12/27)Creative Commons License

All original content on this website © 2001-2011 D9D1E2.COM. This work is licensed under a Creative Commons License

.