Gemeente publiceert NAW-gegevens klagers bij klachten (11/04/09)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

Gemeente Wormer.

Betrokkenen

Burgers die een klacht hebben ingediend.

Soort (persoons)gegevens

"[...] de namen en de adressen van de klagers." (BoF, 11/04/09)

Type incident

Mogelijk bovenmatig gebruik van persoonsgegevens (als hier sprake is van een bewuste keus van de gemeente) of een inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens (als hier geen sprake is van een bewuste keus van de gemeente).

Omschrijving van het incident

"De burgers van de wijk Plaszoom-West in de gemeente Wormer werd anderhalf jaar geleden gevraagd wat er zoal verbeterd kon worden. De gemeente beloofde de burgers schriftelijk op de hoogte te houden. Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente haar belofte ingelost: op de website van de gemeente is een overzicht te vinden van de klachten van de burgers en de status van de afhandeling. De gemeente publiceert daarbij niet alleen de klachten en de daarop ondernomen actie, maar ook de namen en de adressen van de klagers." (BoF, 11/04/09)

Respons van de organisatie

"Bits of Freedom heeft contact opgenomen met de gemeente. Zij heeft daarop de pagina direct gedepubliceerd in afwachting van een definitieve oplossing. Update (12:16 uur): Zoals in de comments terecht is opgemerkt zijn de PDF bestanden nog wel direct toegankelijk. Dit is bekend bij Bits of Freedom en de gemeente is hierop gewezen." (BoF: 11/04/09)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window BoF: Datalek - gemeente publiceert klacht Ún klager (11/04/09)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Gemeente publiceert klacht Ún klager (11/04/09)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.