11/06

On-page link, opens in this window 11/06/25 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/06/18 Data and security breaches in the Netherlands
On-page link, opens in this window 11/06/04 Data and security breaches in the Netherlands

11/06/25

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Links added to earlier data breach.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Gegevens slachtoffers niet doorgegeven aan Slachtofferhulp als gevolg van fouten in geautomatiseerd systeem (11/01/18)

11/06/18

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Website beauty products wholeseller leaks personal data.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website groothandel in schoonheidsproducten lekt persoonsgegevens (11/06/10)

Website governmental organisation vulnerable to XSS.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Site uitvoeringsorganisatie kwetsbaar voor XSS (11/06/08)

Website of defunct broadcasting company leaks personal data.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website inmiddels opgeheven omroep lekt persoonsgegevens (11/06/07)

E-mail addresses of all recipients visible in mailing recreation site.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window E-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar in mailing attractiepark (11/06/03)

Links added to earlier data breaches.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website fabrikant elektronica lekt supportformulieren (11/05/31)
On-site link, opens in this window Hacker maakt ruim ruim 80.000 namen en e-mailadressen buit bij inbraak in website pretpark (11/05/29)
On-site link, opens in this window Rechter en officier lekken strafrechtelijke gegevens (11/02/11)
On-site link, opens in this window Gegevens slachtoffers niet doorgegeven aan Slachtofferhulp als gevolg van fouten in geautomatiseerd systeem (11/01/18)

11/06/04

The latest updates on data and security breaches in the Netherlands.

Data and security breaches in the Netherlands

Website consumer electronics producer leaks support forms.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website fabrikant elektronica lekt supportformulieren (11/05/31)

Hacker acquires over 80,000 names and e-mail adresses of subscribers to park newsletter.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Hacker maakt ruim ruim 80.000 namen en e-mailadressen buit bij inbraak in website pretpark (11/05/29)

USB stick with confidential Defence data sold on flea market.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window USB-stick met vertrouwelijke gegevens Defensie verkocht op rommelmarkt (11/05/28)

Website political party leaks e-mail addresses of newsletter subscribers.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Website politieke partij lekt e-mailadressen van abonnees op nieuwsbrief (11/05/26)

Link added to earlier data breach.

More (in Dutch):
On-site link, opens in this window Toezichthouder publiceert abusievelijk persoonsgegevens in onderzoeksrapport (11/04/21)Creative Commons License

All original content on this website © 2001-2011 D9D1E2.COM. This work is licensed under a Creative Commons License

.