Rechter en officier lekken strafrechtelijke gegevens (11/02/11)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

Rechtbank Zwolle-Lelystad, Openbaar Ministerie.

Betrokkenen

Een persoon met een strafblad.

Soort (persoons)gegevens

"Het betreft hier informatie over het strafrechtelijk verleden van een persoon." (Openbaar Ministerie, 11/02/11)

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkhed van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"[E]en officier van justitie van het arrondissementsparket en een rechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad [...] zouden informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikten of waartoe zij toegang konden krijgen, gebruikt hebben in de privésfeer. [...] De informatie zou zijn gedeeld met vrienden van de rechter, die de persoon kenden. De persoon over wie de informatie is gewisseld, heeft aangifte gedaan tegen de betreffende rechter." (Openbaar Ministerie, 11/02/11)

"De betreffende rechter was erg begaan met een problematische familieaangelegenheid waarmee kennissen kampten. Van een officier van justitie heeft hij informatie over het strafrechtelijk verleden van een bepaalde persoon verkregen. Deze informatie is via e-mail met genoemde kennissen gedeeld. Hoe is nog niet duidelijk, maar vervolgens is die e-mail terecht gekomen bij de persoon over wie de strafrechtelijke gegevens gingen." (Rechtspraak.nl, 11/02/12)

Respons van de organisatie

"De hoofdofficier van justitie in Zwolle heeft vandaag de Rijksrecherche opdracht gegeven een onderzoek in te stellen [...] De officier van justitie is door de hoofdofficier op non-actief gesteld." (Openbaar Ministerie, 11/02/11)

"De president van de rechtbank neemt deze zaak serieus op. Het opvragen van justitiële gegevens voor een doel waarvoor dat register niet wordt bijgehouden, is niet juist. De president heeft kennis genomen van de opdracht van de hoofdofficier van justitie in zijn arrondissement aan de Rijksrecherche om een onderzoek in te stellen tegen onder meer een rechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad. Het betreft een onderzoek wegens in elk geval verdenking van schending van een ambtsgeheim. Nu dat onderzoek loopt, zal slechts beperkte informatie over deze zaak kunnen worden verstrekt. De betreffende rechter heeft zijn werkzaamheden neergelegd in verband met het onderzoek van de rijksrecherche." (Rechtspraak.nl, 11/02/12)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window Openbaar Ministerie: Rijksrecherche onderzoek gevorderd tegen officier van justitie en rechter (11/02/11)
Off-site link, opens in new window Rechtspraak.nl: Rechter in Zwolle legt werkzaamheden neer (11/02/12)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window NOS: Rechter en officier lekken gegevens (11/02/12)
Off-site link, opens in new window BoF: Datalek - rechter en officier schenden ambtsgeheim (11/02/13)
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Magistraten lekken strafblad (11/02/13)
Off-site link, opens in new window Security.nl: Officier en rechter lekken gegegens aan vrienden (11/02/13)
Off-site link, opens in new window Nu.nl: Officier gaf rechter informatie over loverboy (11/06/16)
Off-site link, opens in new window Rechtspraak.nl: Tuchtrechtelijke procedure naar Zwolse onderzoeksrechter gestart (11/06/30)
Off-site link, opens in new window Rechtspraak.nl: Rechter veroordeeld tot geldboete, officier van justitie vrijgesproken (11/06/30)
Off-site link, opens in new window Rechtspraak.nl: Waarschuwing voor rechter wegens schending geheimhoudingsplicht (11/09/19)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.