Hogeschool publiceert door fout persoonsgegevens 5600 oud-studenten (11/12/13)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Betrokkenen

"[...] ruim 5600 alumni." (WebWereld, 11/12/13)

Soort (persoons)gegevens

"[...] naw-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van ruim 5600 alumni. [...] Naast hun naw-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres lekt de Hogeschool meer privédata. Dit zijn: geboortedatum en plaats van geboorte, gevolgde studie, de behaalde titel en datum van afstuderen. Daarnaast worden ook het studentnummer, studentenmailadres en waar relevant de voertaal gemeld." (WebWereld, 11/12/13)

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht publiceert op een pagina in een open dir de naw-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van ruim 5600 alumni. Ook andere bestanden waren benaderbaar. [...] Naast de gegevens van alumni waren ook andere bestanden in de open dir te benaderen, zoals updateMedewerkers.php en updateStudenten.php. Deze twee voorbeelden zijn respectievelijk ongeveer even groot (3,8 kilobyte) en veel groter (9,7K) dan het alumnibestand updateAlumniGebDatum.php (3,7K), maar kleiner dan updateAlumni.php (13K)." (WebWereld, 11/12/13)

Respons van de organisatie

"Woordvoerster [...] van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) schrikt als ze maandagmiddag geconfronteerd wordt met de gelekte gegevens. Ze zegt er zo snel mogelijk iets aan te doen. 'Het is sowieso heel slecht, want het gaat gewoon om privacygevoelige gegevens', erkent ze. Ze belooft dan ook om de zaak direct voor te leggen aan de ict-afdeling. Ongeveer 20 minuten later is de informatielekkende open dir niet meer toegankelijk. Ook belooft ze dat er kritisch gekeken gaat worden naar de rest van de informatiehuishouding van de HKU. 'Als je één lek hebt, mag je wel even gaan kijken of er niet nog meer lek is.' De HKU gaat het gat dan ook zo snel mogelijk dichtmaken en dubbel checken of er niet meer mis is. [...] Of er [met de andere bestanden die toegankelijk waren] ook medewerkers- en studentengegevens zijn gelekt, kan de HKU in eerste instantie niet zeggen. Wel zegt de Hogeschool in een nadere toelichting dat het om een bestand met verouderde gegevens van alumni ging, die per abuis niet werd afgeschermd. Dit wordt tegengesproken door alumna [...], wiens gegevens ook ongevraagd online werden gezet door de HKU: 'Ik heb afgelopen zomer mijn gegevens geüpdatet, zo lang geleden vind ik dat helemaal niet.' Ze is zeer verbaasd dat een Hogeschool zo met de gegevens van zijn oud-studenten omgaat. 'Ik ben benieuwd of ze alumni daar nog persoonlijk over gaan berichten.' In een tweede reactie van de HKU wordt met stelligheid ontkend dat de gegevens van medewerkers en studenten ook in gevaar zijn geweest. Dit stelt [het] hoofd netwerk en informatiediensten. 'Die gegevens worden niet op dezelfde manier verwerkt als alumnigegevens. Die zijn dus niet op dezelfde manier benaderbaar geweest.' Volgens [het hoofd netwerk en informatiediensten] ging het mis met het updaten van de alumnigegevens. Door een fout bij dat proces was een logbestand online benaderbaar. 'Die had er nooit zo mogen instaan', aldus [het hoofd netwerk en informatiediensten]." (WebWereld, 11/12/13)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window WebWereld: Hogeschool lekt naw-gegevens duizenden alumni (11/12/13)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window PrivacyNieuws: HKU lekt naw-gegevens duizenden alumni (11/12/13)
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: HKU lekt gegevens 5.600 alumni (11/12/16)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.