Belastingbetalers krijgen in automatische telefoonoproepen persoonsgegevens van anderen te horen (11/08/29)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★ (de informatie over het datalek komt uit meerdere bronnen)

Organisatie

Gemeente Rotterdam.

Betrokkenen

Rotterdamse belastingbetalers.

Soort (persoons)gegevens

"Sommige inwoners kregen bijvoorbeeld persoonlijke informatie te horen over een persoon die zij kennen. [...] 'Een mevrouw kreeg de naam en het burgerservicenummer te horen van een wanbetaler die zij helemaal niet kent', zegt GroenLinks-raadslid [...]." (Dichtbij.nl, 11/08/29)

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"Gemeentebelastingen heeft in de afgelopen maanden aan een extern bedrijf de opdracht gegeven om computergestuurd belastingbetalers te bellen om hen te herinneren aan de rekening. Het gaat nogal eens mis met het automatische bellen. [...] Gemeentebelastingen levert de gegevens van belastingbetalers aan het belbedrijf aan, die de informatie combineert met telefoonnummers uit openbare bronnen. Zo kan het gebeuren dat mensen een telefoontje krijgen dat niet voor hen bestemd is. Gemeentebelastingen belde in maart op proef naar 8600 mensen. Nadat de proef was afgerond heeft de computer toch opnieuw naar belastingbetalers gebeld, blijkt uit klachten die bij GroenLinks zijn binnengekomen." (Dichtbij.nl, 11/08/29)

Respons van de organisatie

"Gemeentebelastingen zegt dat het aantal klachten echter beperkt is." (Dichtbij.nl, 11/08/29)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window Dichtbij.nl: Groenlinks - 'Privacy belastingbetalers niet veilig' (11/08/29)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window PrivacyNieuws: GL in R'dam - Privacy belastingbetalers niet veilig (11/08/29)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-20YY D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.