Website voor jongeren met SM-gevoelens stuurt mailing met alle ontvangers in CC-veld (11/08/01)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

SamariuM.

Betrokkenen

"[...] 65 aangeschreven ontvangers [...]" (BoF, 11/08/01)

Soort (persoons)gegevens

E-mailadressen.

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"De website, bedoeld voor jongeren met sadomasochistische-gevoelens, stuurde eerder deze maand een e-mail met de bevestiging een aankomend feest. De e-mailadressen van alle 65 aangeschreven ontvangers waren daarbij zichtbaar." (BoF, 11/08/01)

"In één van de commentaren op het artikel [van BoF] schrijft iemand over het probleem bij SamariuM: 'De mail was namelijk wel degelijk verstuurd met iedereen in BCC. Alleen bleek het mailprogramma waar de mail vertrokken was een bug te bevatten waardoor bij meer dan 50 ontvangers BCC in TO veranderd werd (voor de geeks: dit was roundcube 0.4 - de bug zou intussen opgelost moeten zijn bij de nieuwste versies).'" (Rejo Zenger, 11/08/06)

Respons van de organisatie

"Een dag later bood de organisatie haar excuses aan – per e-mail met, naar het lijkt, opnieuw alle adressen zichtbaar." (BoF, 11/08/01)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window BoF: Mailen is moeilijk - juli 2011 (11/08/01)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Mailen is moeilijk - juli 2011 (11/08/06)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.