Alle ontvangers zichtbaar in mailing ministerie aan contactpersonen van internet service providers (11/07/18)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Betrokkenen

Contactpersonen van internet service providers.

Soort (persoons)gegevens

E-mailadressen.

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"Afgelopen zaterdag is (eindelijk) de bewaarplicht voor ispís teruggeschroefd naar zes maanden. Vandaag kregen ispís meer informatie. Alleen niet zoals beloofd per brief, maar via een e-mail. De door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzonden e-mail werd vanochtend gestuurd naar een groot aantal contactpersonen van internet service providers. Naar nu blijkt zijn daarbij alle e-mailadressen voor iedereen volledig zichtbaar in het CC-veld gezet." (ISP Today, 11/07/18)

Respons van de organisatie

Onbekend.

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window ISP Today: Slordige informatie nieuwe bewaarplicht (11/07/18)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window BoF: Mailen is moeilijk - juli 2011 (11/08/01)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.