Duizenden mensen ten onrechte aangemerkt als verdachte in geautomatiseerd systeem (11/03/15)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★ (de informatie over het datalek komt uit meerdere bronnen)

Organisatie

Politie.

Betrokkenen

"Voor het hks- bestand van de politie is onderzocht hoeveel burgers hier ten onrechte in voorkomen. Uit de analyse blijkt dat 8.000 verdachten de status 'overleden' hebben en 2.800 personen die zijn vrijgesproken toch ten onrechte in hks voorkomen." (WRR, 11/03/15, pagina 26)

Soort (persoons)gegevens

"'Een bekend voorbeeld is dat van een man die geregistreerd stond als alcoholist en harddrugsgebruiker, terwijl dit totaal niet klopt.'" (Nu.nl, 11/08/23)

Type incident

Inbreuk op de integriteit van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"Om inzicht te krijgen in het potentieel aan ict-gerelateerde klachten is vervolgens gekeken naar architectuurdefinities en literatuur over de werking van een aantal politie- en justitiebestanden, met name het HerKenningsdienst Systeem (hks) en de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (objd). Voor het hks- bestand van de politie is onderzocht hoeveel burgers hier ten onrechte in voorkomen. [...] Er zijn echter aanwijzingen dat het doorvoeren van wijzigingen voor verbetering vatbaar is, in elk geval voor het landelijke hks-bestand. Dit bestand bevat gegevens over verdachten tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt vanaf 1996, en wordt onder andere gebruikt door onderzoeksinstituten en universiteiten. Als we het landelijke hks-bestand analyseren over de periode 1996 tot en met 2008, dan zien we dat het bestand nog gegevens bevat van overleden personen en van verdachten die zijn vrijgesproken. Zo hebben zo’n 8.000 verdachten van de in totaal 1,5 miljoen (unieke) verdachten in hks in de periode 1996-2008 de status 'overleden', en komen 2.800 personen die zijn vrijgesproken ten onrechte toch in hks voor." (WRR, 11/03/15, pagina 26 en 240)

"Het verdachtenbestand HSK is één van de oudste geautomatiseerde systemen van de Nederlandse politie. Het is niet alleen oud, het is ook verouderd, zegt de WRR in zijn rapport. Vrijgesproken verdachten worden niet altijd uit het bestand verwijderd, vanwege 'technische en organisatorische redenen'. [...] De eerste HKS-applicatie stamt uit 1978 en werd ontwikkeld door het LAP (Landelijk Automatiseringsbureau Politie). Vanaf toen zijn de 10 grootste politiekorpsen gegevens in een centrale computer in gaan voeren om de herkenning van strafbare feiten en verdachten mogelijk te maken." (AG, 11/08/23)

Respons van de organisatie

"Een woordvoerder van de politie erkende het probleem vandaag. 'Omdat HKS is verouderd, moeten wijzigingen handmatig worden ingevoerd. Dit gebeurt niet in alle gevallen snel en accuraat waardoor vrijgesproken personen nog in het systeem kunnen voorkomen', legt de zegsman uit." (AG, 11/08/23)

"De Raad van Korpschefs van de politie erkent [...] dat er fouten in het politieregister staan en laat weten dat het nog jaren kan duren voordat het overzicht hersteld is." (Nu.nl, 11/08/23)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: De staat van informatie (11/03/15), hoofdstuk 6

Zie verder:
Off-site link, opens in new window AG: WRR - herkenninsdienstsysteem (HKS) politie niet accuraat (11/08/23)
Off-site link, opens in new window Nu.nl: 'Duizenden onterecht als verdachte in register politie' (11/08/23)
Off-site link, opens in new window PrivacyNieuws: Duizenden onterecht als verdachte in register politie (11/08/23)
Off-site link, opens in new window AD: Politie blundert met verouderd computersysteem (11/08/23)
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Ten onrechte als verdachte geregistreerd (11/08/25)
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Minister - aantal foute politieregistraties is misverstand (11/11/23)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-20YY D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.