Ziekenhuis lekt medische gegevens van voetballer (10/12/09)

On-page link, opens in this window Beoordeling
On-page link, opens in this window Organisatie
On-page link, opens in this window Betrokkenen
On-page link, opens in this window Soort (persoons)gegevens
On-page link, opens in this window Type incident
On-page link, opens in this window Omschrijving van het incident
On-page link, opens in this window Respons van de organisatie
On-page link, opens in this window Bronnen

Beoordeling

★★★ (het datalek is opgenomen in de overzichten van BoF, Karin Spaink en / of Rejo Zenger)

Organisatie

Medisch Centrum Alkmaar (MCA).

Betrokkenen

Een AZ-doelman.

Soort (persoons)gegevens

"...een cd met alle foto's van een MRI-onderzoek dat AZ-doelman [...] onlangs onderging in het MCA." (De Telegraaf, 10/12/09)

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Omschrijving van het incident

"Slechts een telefoontje is voldoende om uiterst vertrouwelijke patiŽnteninformatie toegestuurd te krijgen. Zo is De Telegraaf in het bezit gekomen van een cd met alle foto's van een MRI-onderzoek dat AZ-doelman [...] onlangs onderging in het MCA. De cd werd een week geleden opgestuurd naar een onafhankelijk onderzoeksjournalist die zich voordeed als de fysiotherapeut van de geblesseerde doelman. 'Mij werd alleen naar de naam en de geboortedatum van de patiŽnt gevraagd. Een paar dagen later lag de cd keurig op de deurmat.'" (De Telegraaf, 10/12/09)

Respons van de organisatie

"Het ziekenhuis is met stomheid geslagen. 'We doen er alles aan om te zorgen dat met de grootste zorgvuldigheid met patiŽntengegevens wordt omgegaan. Onze medewerkers worden hier voortdurend op getraind. Zonder toestemming van de patiŽnt worden dit soort gegevens nooit verstrekt. We gaan dit tot de bodem uitzoeken', aldus hoofd communicatie [...]. 'Een patiŽnt moet erop kunnen vertrouwen dat deze gegevens niet openbaar worden gemaakt.' Voor het verstrekken van medische gegevens zegt het ziekenhuis normaliter strenge procedures te hanteren. Alleen behandelaars die bij het ziekenhuis bekend zijn, kunnen volgens het MCA via het digitale netwerk informatie opvragen en toegestuurd krijgen. Betreft het een incidentele aanvraag dan moet de aanvrager aantonen dat hij schriftelijk toestemming heeft van de patiŽnt en moet hij zich identificeren." (De Telegraaf, 10/12/09)

Bronnen

Eerste publicatie:
Off-site link, opens in new window De Telegraaf: Medisch dossier Didulica op straat (10/12/09)

Zie verder:
Off-site link, opens in new window BoF: Datalek - medisch dossier voetballer opgevraagd (10/12/13)
Off-site link, opens in new window Rejo Zenger: Medisch dossier voetballer na telefonisch verzoek op straat (10/12/09)Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2001-2011 D9D1E2.COM. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.